ДПА у формі ЗНО у 2020 році

Похожее изображение

Результати зовнішнього оцінювання із трьох навчальних предметів зараховуються як результати державної підсумкової атестації (за шкалою 1–12 балів) за освітній рівень повної загальної середньої освіти  для учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти:

 • українська мова і література (частина з української мови) (обов’язково);
 • математика або історія України (період ХХ — початок ХХІ століття) (на вибір випускника);
 • один з предметів: іноземна мова (англійська, французська, німецька, іспанська), біологія, географія, хімія, фізика (на вибір випускника).

Учням, які виберуть для проходження державної підсумкової атестації іноземну мову, результат за ЗНО буде зараховано як результат за ДПА (за шкалою 1–12 балів), залежно від рівня, на якому вони цю мову вивчали:

 • для тих, хто вивчав мову на профільному рівні, оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань рівня стандарту та профільного рівня;
 • для тих, хто вивчав мову на рівні стандарту, оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань рівня стандарту.

Календар ЗНО 2020

3 лютого

Розпочнеться реєстрація для участі у зовнішньому незалежному тестуванні 2020 року

   24 березня

закінчення реєстрації для участі у зовнішньому незалежному тестуванні 2020 року

до 30 квітня

зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань

21 травня

почнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (тестування з математики)

до 25 червня

на інформаційних сторінках учасників тестування буде розміщено Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів

15 червня

завершиться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (тестування з хімії)

Графік проведення основної сесії ЗНО 2019 року

ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДО 12 червня — фізика та математика

ДО 20 червня — українська мова та література, історія України, іноземні мови

ДО 24 червня — біологія, географія, хімія

ЗАВДАННЯ З ПРЕДМЕТІВ ТА ЧАС ВИКОНАННЯ

✅ У тесті з української мови та літератури буде загалом 58 завдань різної форми: 33 завдання з мови, 24 – з літератури та одне відкрите завдання з розгорнутою відповіддю.

На виконання відведено 180 хвилин.

✅ Тест з математики матиме 35 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань), на встановлення відповідності (4 завдання), відкритої форми з короткою (8 завдань) та розгорнутою (3 завдання) відповіддю.

На виконання відведено 180 хвилин.

✅ Тест з історії України налічує 60 завдань різних форм і складається з двох частин: “Історія України ХХ – початку ХХІ ст.” (30 завдань) та “Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.” (30 завдань).

На виконання відведено 150 хвилин.

✅ У тесті з англійської мови 59 завдань різних форм та чотири частини: “Розуміння мови на слух (аудіювання)” (16 завдань), “Читання” (22 завдання), “Використання мови” (20 завдань) і “Письмо” (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

На виконання відведено 150 хвилин.

✅ У роботі з німецької  мови буде 59 завдань різних форм та чотири частини: “Розуміння мови на слух (аудіювання)” (16 завдань), “Читання” (22 завдання), “Використання мови” (20 завдань) і “Письмо” (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

На виконання відведено 150 хвилин.

✅ З французької мови буде налічує 59 завдань різних форм та три частини: “Розуміння мови на слух (аудіювання)” (16 завдань), “Читання” (22 завдання), “Використання мови” (20 завдань) і “Письмо” (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

На виконання відведено 150 хвилин.

✅ У тесті з іспанської мови 59 завдань різних форм та чотири частини: “Розуміння мови на слух” (16 завдань) “Читання” (22 завдання), “Використання мови” (20 завдань) і “Письмо” (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

На виконання відведено 150 хвилин.

✅ Тест з біології налічує 50 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (38 завдань), на встановлення відповідності (8 завдань) та з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (4 завдання).

На виконання відведено 150 хвилин.

✅ У тесті з географії 54 завдання різної форми: з вибором однієї правильної відповіді (36 завдань), на встановлення відповідності (6 завдань), відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань) та з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (6 завдань).

На виконання відведено 150 хвилин.

✅ У тесті з фізики буде 38 завданнь різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань), на встановлення відповідності (“логічні пари”) (4 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).

На виконання відведено 180 хвилин.

✅ Тест з хімії налічує 52 завдання різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (34 завдання), на встановлення відповідності (“логічні пари”) (4 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).

На виконання відведено 180 хвилин.

ВСТУП

Відповідно до проекту Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, 2020 року під час вступу до вишу зараховуватимуть результати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів, крім іноземних мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018, 2019 та 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Календар ЗНО – 2019

    до 30 квітня

зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань

21 травня почнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (тестування з математики)
до 25 червня

на інформаційних сторінках учасників тестування буде розміщено Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів

13 червня  

завершиться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (тестування з хімії)

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде оголошено:
до 14 червня з математики, української мови і літератури та фізики
до 20 червня з іноземних мов та біології
до 25 червня з історії України, географії, хімії

Графік проведення основної сесії ЗНО 2019 року

Питання з теми «Електромагнітна індукція»

Питання до тематичної атестації з теми «Електромагнітна індукція».

 1. Електрон описує в магнитному полі коло радіусом 4 мм. Швидкість електрона 6∙106м/с. Знайдіть індукцію магнітного поля. Відповідь подайте в мілітеслах.
 2. У вертикальному однорідному магнітному полі індукцією 0,5 Тл на двох тонких проводах горизонтально підвішений провідник довжиною 20 см і масою 20 г. На який кут від вертикалі відхилиться провідник, якщо сила струму в ньому дорівнює 2 А?
 3. Електрон, що влетів у однорідне магнітне поле під кутом 60° до ліній магнітної індукції, рухається по гвинтовій лінії радіусом 2  см, роблячи один оборот за Зс. Визначіть магнітну індукцію поля та крок гвинтової лінії.
 4. В контуре проводника магнитный поток изменился за 0,3 с на 0,06 Вб. Какова скорость изменения магнитного потока? Какова ЭДС индукции в контуре? При каком условии ЭДС индукции будет постоянной?
 5. Катушку с очень малым сопротивлением и индуктивностью 3 Гн присоединили к источнику тока с ЭДС 15 В и очень малым внутренним сопротивлением. Через какой промежуток времени сила тока в катушке достигнет 50 А?
 6. Скорость самолета 900 км/ч. Найдите разность потенциалов, возникающую между концами крыльев самолета, если вертикальная составляющая земного магнитного поля равна 50 мкТл и размах крыльев 12 м. Самолет летит горизонтально.
 7. Какова индуктивность витка проволоки, если при силе тока 6,0 А создается магнитный поток 12 мВб? Зависит ли индуктивность витка от силы тока в нем?
 8. Через соленоид, индуктивность которого 0,4 мГн и площадь поперечного сечения 10 см2, проходит ток 0,5 А. Какова индукция поля внутри соленоида, если он содержит 100 витков? Поле считать однородным.
 9. В катушке с индуктивностью 0,6 Гн сила тока равна 20 А. Какова энергия магнитного поля этой катушки? Как изменится энергия поля, если сила тока уменьшится вдвое?
 10. Найдите индуктивность проводника, в котором равномерное изменение силы тока на 2А в течение 0,25 с возбуждает ЭДС самоиндукции 20 мВ.
 11. Рамка площадью 300 см2 имеет 200 витков и вращается в однородном магнитном поле с индукцией 1,5 10-2 Тл. Определите период вращения, если максимальная ЭДС индукции равна 14,4 В.

8 января стартует регистрация на пробное ЗНО 2019

с 8 января по 31 января 2019 года — начало регистрации  на пробное ЗНО;
Зарегестироваться можно на сайте регионального центра оценивания качества образования.

25 февраля 2019 года — окончательное размещение информации о месте и времени проведения пробного ЗНО на информационных страницах зарегестированных участников тестирования.

16 марта 2019 года — тестирование по украинскому языку и литературе;

22 марта — результаты тестирования по украинскому языку и литературе;

23 марта 2019 года — тестирование по истории Украины, математики, биологии, географии, физики, химии, английского, испанского, немецкого и французского языков. В этот день можно пройти тестирование только по одному из перечисленных предметов!!!

29 марта 2019 года — результаты тестирования по остальным предметам;

Участие в пробном тестировании является платным и добровольным!!!
Стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.

Подробнее о прохождении пробного тестирования, в том числе про стоимость, можно узнать на сайте Винницкого РЦОКОДнепропетровського РЦОКОДонецкого РЦОКОИвано-Франковского РЦОКОКиевского РЦОКО Львовского РЦОКООдесского РЦОКОХарковского РЦОКОХерсонского РЦОКО.

Электромагнитная идукция

Электромагнитная идукция — явление возникновения электрического тока, электрического поля или электрической поляризации при изменении во времени магнитного поля или при движении материальной среды в магнитном поле. Электромагнитная индукция была открыта Майклом Фарадеем 29 августа 1831 года.