Теми навчальних проектів для 7 класа

Фізика як природнича наука. Пізнання природи.

1. Видатні вчені-фізики.
2. Фізика в побуті, техніці, виробництві.
3. Спостереження фізичних явищ довкілля.
4. Дифузія в побуті та природі.

 

Механічний рух.

1. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.
2. Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо.
3. Обертальний рух в природі – основа відліку часу.
4. Коливальні процеси в техніці та  живій природі.

 

Взаємодія тіл. Сила.

1. Розвиток судно- та повітроплавання.
2. Дослід Торрічеллі.
3. Спостереження за зміною атмосферного тиску.
4. Насоси.

 

Механічна робота та енергія.

1. Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів.
2. Прості механізми у побутових пристроях.
3. Біомеханіка людини.
4. Використання енергії природних джерел.