Питання з теми “Електромагнітна індукція”

Питання до тематичної атестації з теми “Електромагнітна індукція”.

 1. Електрон описує в магнитному полі коло радіусом 4 мм. Швидкість електрона 6∙106м/с. Знайдіть індукцію магнітного поля. Відповідь подайте в мілітеслах.
 2. У вертикальному однорідному магнітному полі індукцією 0,5 Тл на двох тонких проводах горизонтально підвішений провідник довжиною 20 см і масою 20 г. На який кут від вертикалі відхилиться провідник, якщо сила струму в ньому дорівнює 2 А?
 3. Електрон, що влетів у однорідне магнітне поле під кутом 60° до ліній магнітної індукції, рухається по гвинтовій лінії радіусом 2  см та робить один оберт за З с. Визначіть магнітну індукцію поля та крок гвинтової лінії.
 4. У контурі провідника магнітний потік змінився за 0,3 с на 0,06 Вб. Яка швидкість зміни магнітного потоку? Яка ЕРС індукції в контурі? За якої умови ЕРС індукції буде постійною?
 5. Котушку з дуже малим опором і індуктивністю 3 Гн приєднали до джерела струму з ЕРС 15 В та дуже малим внутрішнім опором. Через який проміжок часу сила струму в котушці сягне 50 А?
 6. Швидкість літака 900 км/год. Знайдіть різницю потенціалів, що виникає між кінцями крил літака, якщо вертикальна складова земного магнітного поля дорівнює 50 мкТл, розмах крил 12 м. Літак летить горизонтально.
 7. Яка індуктивність витка дроту, якщо при силі струму 6 А створюється магнітний потік 12 мВб? Чи залежить індуктивність витка від сили струму в ньому?
 8. Через соленоїд, індуктивність якого 0,4 мГн і площа поперечного перерізу 10 см2, проходить струм 0,5 А. Яка індукція поля всередині соленоїда, якщо він містить 100 витків? Поле вважати однорідним.
 9. У котушці з індуктивністю 0,6 Гн сила струму дорівнює 20 А. Яка енергія магнітного поля цієї котушки? Як зміниться енергія поля, якщо сила струму зменшиться вдвічі?
 10. Знайдіть індуктивність провідника, в якому рівномірна зміна сили струму на 2А протягом 0,25 с збуджує ЕРС самоіндукції 20 мВ.
 11. Рамка площею 300 см2 має 200 витків і обертається в однорідному магнітному полі з індукцією 1,5 10-2 Тл. Визначте період обертання, якщо максимальна ЕРС індукції дорівнює 14,4 В.

Залишити відповідь