Питання з теми “Взаємодія тіл”

Взаємодія тіл

 1. Яке явище називають інерцією?
 2. Що таке інертність тіла? Від чого вона залежить? Який зв’язок між масою тіла та інертністю?
 3. Що таке маса? Її позначення, одиниця вимірювання, прилад для вимірювання.
 4. Що таке густина речовини? Її позначення, одиниця вимірювання, формула
 5. Що таке взаємодія? Що є результатом взаємодії?
 6. Що назівають силою? Як її охарактеризувати? Її позначення, одиниця вимірювання, прилад для вимірювання.
 7. Що таке результуюча сила? Додавання та віднімання сил, що діють на тіло вздовж однієї прямої.
 8. Що називають деформацією? Дією яких сил обумовлена деформація? Які є види деформації?
 9. Яка різниця між пластичними й пружними деформаціями?
 10. Що таке сила пружності? Чим вона характеризується? Яка природа сили пружності? Як вона напрямлена? Яку точку прикладання має? Зробити пояснювальний рисунок.
 11. Який зміст закону Гука? Формула.
 12. Яку силу називають силою нормальної реакції опори? Як вона напрямлена? Яку точку прикладання має? Зробити пояснювальний рисунок.
 13. Яку силу називають силою натягу нитки? Як вона напрямлена? Яку точку прикладання має? Зробити пояснювальний рисунок.
 14. Яке явище називають всесвітнім тяжінням?
 15. Яку силу називають силою тяжіння? Яка природа сили тяжіння? Як вона напрямлена? Яку точку прикладання має? Зробити пояснювальний рисунок.
 16. Що називають вагою тіла? Як вона напрямлена? Яку точку прикладання має? Яка природа ваги тіла? Зробити пояснювальний рисунок. Який стан тіла називають невагомістю?
 17. Чим відрізняються вага тіла та маса тіла?
 18. Яку силу називають силою тертя спокою? Що є причиною виникнення цієї сили? Яка природа сили тертя? Зробити пояснювальний рисунок.
 19. Яку силу називають силою тертя ковзання? Від чого вона залежить? Як можна зменьшити її значення?
 20. Від чого залежить значення коефіцієнту тертя ковзання?

Залишити відповідь