PISA

Programme for International Student Assessment (PISA) — це міжнародне дослідження якості освіти, започатковане у 1997 році Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD). Відбувається раз на 3 роки, починаючи з 2000 року.

Тестування проводиться серед 15-річних учнів, оскільки в більшості країн саме в цьому віці учні закінчують основну школу, і постають перед вибором професії і загалом майбутнього життєвого шляху. Особливість PISA в тому, що тестування не перевіряє рівень навчальних досягнень учнів, а оцінює те, наскільки учень може використовувати знання й уміння, отримані в школі, за можливих життєвих труднощів і викликів.

PISA оцінює 3 види грамотності

Читацька грамотність визначається як здатність особи до широкого розуміння тексту, пошуку нової інформації, її відтворення та використання, інтерпретації змісту й формулювання власних умовиводів, осмислення й оцінювання змісту та форми тексту тощо.

Математична грамотність визначається як здатність особи до визначення й усвідомлення ролі математики в сучасному світі, надання добре обґрунтованих суджень, уміння використовувати математику в особистих цілях і в суспільному житті.

Природничо-наукова грамотність передбачає уміння пояснювати наукові явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ.

Залишити відповідь