Загальна теорія відносності

Загальна теорія відносності (ЗТВ) замінила класичну (ньютонівську) механіку, бо розглядає викривлення в просторі-часі (чотиривимірному просторі) і придатна для опису гравітаційної взаємодії тіл, що рухаються зі швидкостями близькими до швидкості світла. Головне те, що ЗТВ дала можливість вченим пояснити явища, які не можна було пояснити законом Всесвітнього тяжіння (зокрема аномальне зміщення перигелію Меркурія), дозволила усунути суперечності в електродинаміці, передбачити гравітаційне відхилення світла поблизу масивних тіл та існування чорних дір.

У наступному відео представлено новий спосіб візуалізації гравітації (загальної теорії відносності).

Залишити відповідь