Визначення поверхневого натягу рідини

Визначення поверхневого натягу рідини

Мета: визначити поверхневий натяг води сталагмометричним методом.
Обладнання: лінійка, склянка з водою, медичний шприц 5 мл.
Виконання роботи:

При повільному витіканні рідини з вертикальної трубки на її кінці утворюється крапля, яка повільно зростає. Коли сила тяжіння Fтяж = m0g, що діє на краплю масою m0, дорівнюватиме за модулем силі поверхневого натягу Fпов = πdσ, крапля відірветься. В момент відриву, Fпов = Fтяж  тоді
 де V0 – об’єм однієї краплі, d – внутрішній диаметр трубки.

Щоб визначити об’єм однієї краплі, об’єм рідини V, що витекла, ділять на кількість крапель N. Тоді остаточна формула для обчислення поверхневого натягу:

Виконання роботи:

1. Лінійкою виміряти внутрішній диаметр вихідного отвору шприца d.
2. Набрати у шприц 5 мл води та, тримаючи шприц вертикально, потроху тиснути на поршень. Тиснути треба повільно так, щоб краплі відривалися під силою власної ваги.
3. Рахуючи краплі, накрапати у склянку 1 мл води. Отриманий результат занесіть до таблиці.
4. Рахуючи краплі, накрапати у склянку 2 мл води. Отриманий результат занесіть до таблиці.
5. Рахуючи краплі, накрапати у склянку 3 мл води. Отриманий результат занесіть до таблиці.
6. За результатами вимірювання обчислити для кожного досліду значення поверхневого натягу води. Отриманий результат занесіть до таблиці. Обчисліть середнє значення поверхневого натягу води.

7. Оцінити відносну похибку – відхилення експериментального значення поверхневого натягу води від його табличного значення:
8. Зробити висновок, в якому зазначити: яку величину ви вимірювали; яким є результат вимірювання; у чому причина похибки вимірювання.

Контрольні питання:

1) Що таке поверхневий натяг рідини?
2) Від чого залежить поверхневий натяг? Чому він дорівнює?
3) Чому в момент відриву краплі шприц не можна струшувати?
4) Запропонуйте ще один спосіб вимірювання маси однієї краплі води.
5) Чому рідина прагне набути форми кулі?
6) Куди буде напрямлена сила поверхневого натягу мильної плівки, що має форму кулі?

Залишити відповідь